Dodawanie planów karmienia

W Nedap Velos jest już dostępny jeden domyślny plan karmienia. Aby dodawać własne, należy wykonać poniższe kroki.

  1. Przejdź do Ustawienia > Karmienie > Plany karmienia.

  2. Wybierz Dodaj plan karmienia.

  3. Wpisz niepowtarzający się numer i nazwę dla Twojego planu karmienia, np. „Młode osobniki”.

  4. Kliknij Dodaj.

  5. Uzupełnij następujące ustawienia:

  6. Aby utworzyć więcej planów karmienia, należy powtarzać kroki 2–5.