Co należy zrobić po otrzymaniu alertu dot. bilansu paszy?

Alert dot. bilansu paszy jest generowany, gdy dana krowa nie zjadła swojej porcji. W widżecie Karmienie w Panelu kontrolnym pojawia się niebieski link z liczbą krów, dla których wygenerowany został alert dot. bilansu paszy. Kliknij link, aby zobaczyć, które krowy nie zjadły swoich porcji, i poznać więcej informacji.

W liście bilansów pasz pokazane są wszystkie krowy, dla których wygenerowano alert dot. bilansu paszy. Pokazywane są bilanse pasz z dnia bieżącego oraz poprzedniego. Kliknij ikonę https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/chevron-down_blue_2251.png w celu wyświetlenia danych liczbowych. Aby poznać 2-tygodniową historię danej krowy, kliknij ikonę https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon_Feeding_History_2628.png . Jeśli dana krowa nie żywiła się prawidłowo przez dłuższy okres, sprawdź, w jakim jest stanie, w samej oborze.