Co oznacza „Zarządzanie użytkownikami”?

Zarządzanie użytkownikami oznacza możliwość edytowania uprawnień wszystkich ról oraz przeglądania i edytowania wszystkich kontaktów i użytkowników oprogramowania.