Chcę używać innych ról. Jak mogę to zmienić?

Dodaj rolę

Poza rolą Kierownika i Serwisu można używać innych ról:

  1. Kliknij Dodaj rolę

  2. W polu Nazwa podaj nazwę nowej roli.

  3. Wybierz uprawnienia dla nowej roli.

  4. Kliknij Prześlij.

Usuń rolę

  1. Wybierze rolę, którą chcesz usunąć, i kliknij przycisk Działania.

  2. Kliknij Usuń.

  3. Potwierdź przyciskiem OK.