Chcę usunąć grupę/zagrodę, ale nie mogę jej wybrać.

Ta grupa/zagroda jest używana przez inną część oprogramowania Velos. Grupę/zagrodę można usunąć tylko wówczas, gdy:

Zobacz ikonę, https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20exclamation%20mark_633.png aby zobaczyć, czy ta grupa/zagroda jest używana.