Jak wyłączyć karmienie?

Czasami konieczne jest wyłączenie karmienia dla danej krowy, np. gdy jest ona chora. W takim przypadku karmienie wyłącza się na indywidualnej stronie danej krowy w Nedap Velos:

  1. Wpisz numer krowy w okienku wyszukiwania i wciśnij Enter lub kliknij lupę.

  2. Przejdź do karty Karmienie.

  3. Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu karty.

  4. Kliknij suwak za opcją Karmienie, by wyłączyć karmienie dla tej krowy.

  5. Kliknij Prześlij.

Jest to jedyny sposób, by natychmiast przerwać karmienie.


Aby wyświetlić krowy, dla których wyłączono karmienie, przejdź do Panel wskaźników > Karmienie > Karmienie wyłączone.

Aby wznowić karmienie danej krowy:

  1. Kliknij daną krowę na liście „Karmienie wyłączone” lub wpisz numer krowy w okienku wyszukiwania, a następnie naciśnij Enter lub kliknij lupę.

  2. Przejdź do karty Karmienie.

  3. Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu karty.

  4. Kliknij pole Karmienie, by włączyć karmienie dla tej krowy.

  5. Kliknij Prześlij.