Jak przypisać paszę do krów, nie korzystając z oprogramowania do zarządzania gospodarstwem?

Konkretna krowa

Możesz karmić konkretną krowę według planu karmienia lub stałymi porcjami. W tym celu należy wykonać poniższe kroki:

 1. Przejdź do strony krowy, wpisując jej numer w okienku wyszukiwania w prawym górnym rogu.

 2. Naciśnij Enter, aby otworzyć stronę krowy.

 3. Kliknij kartę Karmienie.

 4. Kliknij Edytuj w prawym górnym rogu karty.

 5. Wybierz plan karmienia lub ustaw stałą ilość w menu „Ilości paszy”.

 6. Wpisz wartość absolutną dla typu paszy (w kg), którą należy podawać zwierzęciu.

 7. Kliknij Prześlij.

Krowa będzie karmiona zgodnie z ustawieniem od rozpoczęcia następnego karmienia.

Wiele krów lub grupa krów

Dla wielu krów lub grupy krów nie można ustawić stałej ilości. Zamiast tego należy zmienić plan karmienia. Aby to zrobić, skorzystaj z opcji „Szybki wpis”:

 1. Przejdź do strony „Szybki wpis”.

 2. Wybierz pożądaną opcję i wpisz numer konkretnej krowy lub jedną z innych opcji.

 3. Kliknij Dalej.

 4. Przy Wyborze zobaczysz przegląd wybranych krów lub grup oraz liczbę krów.

 5. Wybierz jedno lub więcej działań, które chcesz przeprowadzić.

 6. Przejrzyj jeszcze raz swój wybór, kiedy klikniesz Wyświetl zwierzęta.

 7. Kliknij Zastosuj.

Wybrane krowy będą karmione zgodnie z ustawieniem od rozpoczęcia następnego karmienia.