Określanie rozdziału

Ilości paszy, które definiuje się w planach karmienia, oznaczają całkowitą ilość paszy, która zostanie podana w 24 godziny. W celu zapewnienia, by krowy mogły dostawać małe i częste porcje, w Nedap Velos należy zdefiniować okresy. Liczba okresów determinuje ilość paszy, która jest podawana na każdy okres karmienia.

Jeśli korzystasz z oprogramowania do zarządzania gospodarstwem, rozdział należy zdefiniować także w Nedap Velos.


  1. Przejdź do Ustawienia > Karmienie > Plany karmienia.

  2. Kliknij plan karmienia, dla którego chcesz zdefiniować rozdział.

  3. Przejdź do karty Rozdział.

  4. Uzupełnij następujące dane:

Typowe przykłady rozdziału paszy:

Uwaga

Domyślna ilość paszy dla Maks. wartości okresowej wynosi 2,5 kg. W przykładzie C należałoby to zmienić na co najmniej 3,7 kg. W innym wypadku nie zostanie zwolniona cała pasza. Patrz Określanie limitów.


Uwaga

Jeśli z jednego cyklu na drugi przechodzi zbyt dużo paszy, zachodzi ryzyko przekarmienia. Można temu zapobiec poprzez ustawienie maksymalnej ilości paszy, która może przejść na następny dzień – patrz Określanie limitów.