Określanie korekty

Jeśli to konieczne, określ korekty dla danego planu karmienia. Może to być przydatne, jeśli na przykład wystąpi nagła zmiana pogody, przez co krowy będą jeść mniej albo więcej. Wprowadzenie korekty do danego planu karmienia będzie miało wpływ na wszystkie krowy, które są według niego karmione.

 1. Przejdź do Ustawienia > Karmienie > Plany karmienia.

 2. Kliknij plan karmienia, dla którego chcesz zdefiniować rozdział.

 3. Przejdź do karty Korekty.

 4. Uzupełnij korektę:

 5. Wybierz typ korekty:

  1. Absolutna: Uzupełnij ilość paszy (w kg), którą należy odjąć lub dodać do dziennej ilości (na typ paszy). Jeśli potrzeba mniej paszy, przed ilością wpisz znak minusa (-). Dla przykładu: aktualna ilość paszy wynosi 4 kg, ale trzeba ją zmienić na 3 kg: wpisz -1 kg.

  2. Procent: Wpisz procent (%) paszy, który trzeba odjąć lub dodać do dziennej ilości paszy (na typ paszy). Jeśli potrzeba mniej paszy, przed procentem wpisz znak minusa (-). Dla przykładu: aktualna ilość paszy wynosi 4 kg, ale trzeba ją zmienić na 3 kg: wpisz -25%.

 6. Kliknij OK.

  Korekty wejdą w życie przy następnym rozpoczęciu karmienia.