Sprawdzanie lokalizacji zwierząt

Lokalizacja zwierząt w Velos powinna odpowiadać ich faktycznej lokalizacji w oborze. Velos sprawdza, czy tak jest. Jeśli nie, widżet w Panelu wskaźników wyświetli komunikat Zwierzęta w niespodziewanej grupie/zagrodzie dla zwierząt, dla których wykryto różnicę lokalizacji.

Kliknij Pokaż alerty w widżecie, by zobaczyć pełną listę zwierząt: