Zwierzę przechodzi do innej grupy/zagrody. Co należy zrobić?

System z programem do zarządzania gospodarstwem

Podczas korzystania z programu do zarządzania gospodarstwem grupa/zagroda aktualizuje się automatycznie, gdy zwierzę przechodzi do innej grupy/zagrody. Nie ma konieczności podejmowania dalszych działań.

System bez programu do zarządzania gospodarstwem

W przypadku samodzielnego systemu bez programu do zarządzania gospodarstwem grupę/zagrodę można zmienić ręcznie lub automatycznie: