Dodawanie typów pasz

W domyślnym planie karmienia jest już jeden typ paszy. Jeśli używasz więcej typów, dodaj je w Nedap Velos.

  1. Przejdź do Ustawienia > Karmienie > Typy pasz.

  2. Kliknij Dodaj typ paszy.

  3. Uzupełnij następujące dane:

  4. Kliknij OK.

Upewnij się, że liczba pasz w Nedap Velos odpowiada tej w Twoim oprogramowaniu do zarządzania gospodarstwem.