Dodaj nowy plan karmienia

  1. Przejdź do Ustawienia > Karmienie > Plany karmienia.

  2. Wybierz Dodaj plan karmienia.

  3. Wpisz niepowtarzający się numer i nazwę dla Twojego planu karmienia, np. „Cielęta do 1. roku życia”.

  4. Kliknij Dodaj.

Wypełnij plan karmienia zgodnie z opisem w części Tworzenie planów karmienia w Nedap Velos.