Aktywacja alertów dla bilansów paszy

Aby sprawdzić, czy wszystkie krowy zjadły swoje porcje paszy, w Velos można wygenerować listy bilansów pasz. Gdy ta funkcja jest aktywna, alerty będą pojawiać się automatycznie, jeśli dane zwierzę nie zjadło całej paszy.

  1. Przejdź do: Ustawienia > Karmienie > Alerty.

  2. Ustaw obie wartości (absolutną i procentową), które mają skutkować pojawieniem się alertu.

  3. Kliknij Prześlij.

Alert będzie generowany jedynie wtedy, gdy osiągnięte zostaną obie wartości. Dla przykładu przy nastawach 0,5 kg i 10%:

Przykład

Wartości dla alertów są ustawione na 0,5 kg (absolutna) i 10% (procentowa):


Aby wyświetlić alert dotyczący bilansu paszy:

  1. Przejdź do Panel wskaźników > Karmienie > Bilans paszy.

  2. Kliknij niebieską ikonę, by zobaczyć historię karmienia dla każdego zwierzęcia.

Raporty

Aby wyświetlić raporty dotyczące alertów związanych z bilansem paszy:

  1. Przejdź do Reporty > Karmienie. Dla ostatnich siedmiu dni będzie dostępnych kilka raportów.

  2. Wybierz jedną z opcji raportowania.