Gdzie na liście uwag dotyczących rui można znaleźć więcej informacji o krowie?

  1. Na panelu wskaźników, kliknij odsyłacz Pokaż uwagi na kontrolce Wykrywanie rui.

  2. Kliknij ikonę Strzałka https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/arrow%20down_1036.png , aby sprawdzić obecny wzór aktywności zwierzęcia i zobaczyć cykl rui, co umożliwia ustalenie, jakie działanie należy zastosować wobec zwierzęcia.