Gdzie można znaleźć uwagi systemowe?

Uwagi systemowe są wyświetlane na górze ekranu Panel instrumentów i – w zależności od statusu – mogą wymagać działania.