Gdzie można zmienić ustawienia alertów grupy?

  1. Kliknij Ustaw. > Zdrowie i zarządzanie > Uwagi lub ikonę ustawienia https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Settings%20icon_613.png w górnym, prawym rogu listy alertów grup.

  2. Kliknij kartę Alerty grupy.

  3. Przesuń suwak, aby otrzymywać alert wcześniej lub później.

Otrzymywanie alertów wcześniej oznacza również możliwy wzrost liczby fałszywych alertów grup. Otrzymywanie alertu później może spowodować niewykorzystanie potencjalnie możliwych okazji do działania.