Gdzie mogę zmienić dane zwierzęcia? Jak mogę zmienić dane wielu zwierząt?

Dane zwierzęcia można zmienić w różnych miejscach systemu Velos.

Zmiana danych pojedynczego zwierzęcia

 1. Wprowadź numer zwierzęcia lub numer Tag na pasku wyszukiwania i kliknij ikonę lupy https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20magnifying%20glass_634.png .

 2. Kliknij ikonę Edytuj, https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20edit_632.png aby zmienić dane podstawowe lub dane kalendarzowe krowy.

 3. Zmień dane i kliknij Zapisz.

Zmiana danych wielu zwierząt

 1. W menu nawigacja kliknij Szybki wpis.

 2. Wybierz zwierzęta, których dane mają być zmienione. Może to być oparte na następujących wartościach:

  • Numer. Wprowadź numer(y) zwierząt, które chcesz uwzględnić w wyborze.

  • Grupa produkcyjna. Wybierz grupę produkcyjną, której dane chcesz zmienić.

  • Grupa/zagroda. Wybierz grupę/zagrodę, której dane chcesz zmienić.

  • Typ uwag. Wybierz uwagę, której dane chcesz zmienić.

 3. Zaznacz pole Działanie 1 i wybierz zwierzę, którego dane muszą zostać zmienione.

 4. W razie potrzeby wybierz więcej działań, aby jednocześnie zmienić inne dane zwierząt.

 5. Kliknij Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.