Kiedy należy przeprowadzić inseminację krowy?

Aby zobaczyć postęp rui zwierzęcia, w systemie Velos wyświetlany jest pasek w kolorze zielonym dla zwierząt z uwagą o wykryciu rui. Pasek wygląda, jak pokazano na rysunku poniżej, i przedstawia prawdopodobieństwo poczęcia w trakcie rui. Im ciemniejszy zielony kolor, tym większa szansa na poczęcie podczas inseminacji.

Rysunek poniżej przedstawia przeciętną sytuację potwierdzoną w badaniu naukowym. Konkretne przypadki, takie jak użycie nasienia seksowanego, mogą mieć różne optymalne momenty inseminacji. Należy to rozważyć w działalności.


https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Optimum%20insemination%20moment_1031.png

Optymalny moment inseminacji (Roelofs et al. 2005 (Theriogenology))

Legend:

 1. Prawdopodobieństwo poczęcia w % 3. Optymalny moment inseminacji
 2. Okres rui w godzinach

Pasek postępu w systemie Velos przedstawia te same informacje:

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Example%20of%20optimum%20insemination%20moment%20in%20Velos_1276.png

Przykład optymalnego momentu inseminacji w systemie Velos

Zależy to od punktu początkowego rui, w którym zwierzę ma być inseminowane. Istnieje możliwość przejścia do kolumny Początek rui wskazującej punkt początkowy. Aby dowiedzieć się, czy zwierzę jest już w optymalnym momencie inseminacji (ciemnozielony kolor paska), aktualną datę i czas wskazuje https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Optimum%20insemination%20moment%20-%20current_1274.png . W tym przykładzie zwierzę jest w optymalnym momencie inseminacji i może być inseminowane. Ciemnozielony obszar optymalnego momentu inseminacji trwa od 5 godzin po rozpoczęciu rui do 17 godzin po rozpoczęciu rui. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo poczęcia, przeprowadź inseminację zwierzęcia w tym okresie. Inseminacja po tym czasie nadal jest możliwa. Dlatego nawet jeżeli przekroczono optymalny czas, nadal lepiej przeprowadzić inseminację.