Kiedy otrzymam uwagę Zwierzęta do sprawdzenia?

System tworzy uwagę Zwierzęta do sprawdzenia w dwóch przypadkach:

Nietypowe zachowanie może wskazywać na chorobę lub ryzyko choroby, więc jest istotne, aby sprawdzić krowy tego dnia. W zależności od typu czujnika Tag monitorowane są ruchy karku lub nogi.

Tag Neck (I)FER(P)

Tag Neck (I)FE

Tag Leg

Zwierzę ma zwiększony czas nieaktywności.

Zwierzę ma zmniejszony czas jedzenia.

Zwierzę ma:

  • zmniejszoną liczbę kroków (opcjonalnie, przejdź do opcji Zwierzę, aby sprawdzić ustawienia) lub

  • zmniejszony czas leżenia, lub

  • zwiększony czas leżenia


W przypadku czujnika Tag Neck (I)FER(P) lista Zwierzęta do sprawdzenia jest aktualizowana w sposób ciągły przez całą dobę. W przypadku czujnika Leg Neck (I)FE i Tag Leg lista Zwierzęta do sprawdzenia jest aktualizowana raz na dobę o północy.

Aby zmienić ustawienia uwag Zwierzęta do sprawdzenia, kliknij ikonę ustawień https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Settings%20icon_613.png na stronie uwag i przesuń suwak.