Co należy zrobić po otrzymaniu uwagi Zwierzęta do sprawdzenia?

Zalecamy włączenie uwag o zdrowiu do codziennych czynności związanych ze zdrowiem, które są wykonywane w gospodarstwie. Sprawdzaj te uwagi przynajmniej dwa razy na dobę.


Po otrzymaniu uwagi dotyczącej zdrowia wykonaj kroki przedstawione na schemacie.

Kliknij ikonę https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Details%20icon_614.png w celu sprawdzenia wzoru zachowań zwierzęcia i uzyskania dokładniejszych informacji. Aby wprowadzić diagnostykę, kliknij Dodaj w celu dodania zdarzenia kalendarzowego. Jeśli dostępna jest licencja Pozycjonowania Krów, kliknij Działania > Na mapie, aby zobaczyć, gdzie znajduje się zwierzę.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Animal%20to%20check_en_687.png

Więcej informacji znajdziesz w instruktażowym filmie Monitorowanie zdrowia.