Czym jest kontrolka kalendarz?

Kalendarz przedstawia listy zwierząt, dla których jest zaplanowane lub wyliczone zdarzenie, np. sprawdzenie zacielenia lub uwaga, że zwierzę nie zostało zainseminowane po okresie oczekiwania na włączenie do rozrodu. Ta lista zawiera 2 różne typy uwag kalendarzowych: