Co wskazuje wskaźnik wydajności stada?

Wykres wydajności stada pokazuje trendy i dostarcza wiedzy o zachowaniach grup lub całego stada krów mlecznych. Ten wykres wizualizuje, w jaki sposób czynniki zewnętrzne i strategie zarządzania wpływają na zachowanie grup i stada, na przykład w jaki sposób warunki bytowe, strategie karmienia i procedury dojenia wpływają na wydajność stada.

Ten wykres pokazuje, ile zwierząt w całym stadzie (w %) zachowuje się w nietypowy sposób. Uwzględnione są wszystkie zwierzęta z nietypowym zachowaniem, nawet jeśli nie mają jeszcze uwag dotyczących zdrowia. Trend wydajności jest oznaczony za pomocą ikony w prawym górnym rogu.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20COWcontrol%20herd%20performance%20trend%20down_1065.png

Trend pozytywny

Wczorajsza liczba zwierząt o nietypowym zachowaniu jest mniejsza od średniej z poprzednich dni.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20COWcontrol%20herd%20performance%20trend%20neutral_1067.png

Trend neutralny

Wczorajsza liczba zwierząt o nietypowym zachowaniu jest równa średniej z poprzednich dni.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20COWcontrol%20herd%20performance%20trend%20up_1068.png

Trend negatywny

Wczorajsza liczba zwierząt o nietypowym zachowaniu jest większa od średniej z poprzednich dni.


Oprócz wykresu system ostrzega, jeśli określony procent krów w grupie wykazuje nietypowe zachowanie w porównaniu z ich wcześniejszym zachowaniem. To oznacza, że czynniki zewnętrzne mogą wpływać na krowy, stwarzając zagrożenie dla ich zdrowia, mleczności i reprodukcji.

Jak należy korzystać z trendu wydajności stada?

Możesz używać trendu wydajności stada, aby reagować na zmiany zachowania i sprawniej zarządzać gospodarstwem. Celem powinno być uzyskanie tak stabilnego zachowania krów, jak tylko jest to możliwe, ponieważ stabilność i regularność mają duże znaczenie dla sukcesu gospodarstwa mlecznego. Krowy lubią stały porządek i osiągają najlepsze wyniki, jeśli każdy dzień przebiega podobnie. Każda zmiana codziennej rutyny krów wywołuje stres, który ma szkodliwy wpływ na produkcję mleka, reprodukcję i zdrowie krów mlecznych.

Wykres powinien być możliwie jak najbardziej płaski i wskazywać na jak najmniej nietypowych zachowań. Na poniższej ilustracji jest przedstawiony przykład gospodarstwa ze stabilną i dobrą wydajnością stada, z mniejszą liczbą nietypowych zachowań.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Example%20good%20herd%20performance_1029.png

Więcej informacji znajdziesz w instruktażowym filmie Wydajność stada.