Czym są uwagi systemowe?

Uwaga – system to dotyczące systemu komunikaty, które wymagają natychmiastowej uwagi. System może działać, ale niektóre komponenty krytyczne nie działają, albo wymagają aktualizacji.