Ikony

Co można zrobić za pomocą pokazanych ikon?

 1. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/filter%20icon_1033.png Ikona Filtr

  Ikona filtr może posłużyć do wyświetlania lub ukrywania określonych rodzajów informacji na ekranie.

 2. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/print%20icon_1032.png Ikona Drukuj

  Ikony Drukuj można użyć w celu wydrukowania bieżącego widoku.

 3. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/column%20icon_1035.png Ikona Kolumny

  Ikona kolumny może posłużyć do wyświetlania lub ukrywania pewnych typów kolumn na ekranie.

 4. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/information%20icon_1034.png Ikona I

  Ikony I można użyć w celu wyświetlenia legendy.

 5. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/arrow%20down_1036.png Ikona Strzałka

  Można kliknąć ikonę V, aby rozwinąć wiersz. Po rozwinięciu wiersza można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje lub wykonać działania.

 6. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20refresh_1047.png Ikona Odśwież

  W celu odświeżenia danych na tej liście można użyć ikony Odśwież.

 7. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20magnifying%20glass_634.png Lupa

  W celu wyszukania zwierząt można użyć ikony Lupa.

 8. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Settings%20icon_613.png Ikona Ustawienia

  W celu wyświetlenia i zmiany ustawień bieżącej strony można użyć ikony ustawienia.

 9. https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Icon%20edit_632.png Ikona Edytuj

  Ikony Edytuj można użyć do edycji danych na ekranie.