Jak otrzymywać pilne uwagi pocztą elektroniczną?

  1. Przejdź do Ustaw. > Kontakty > Powiad. e-mail.

  2. Kliknij powiadomienie, które chcesz otrzymywać pocztą elektroniczną.

  3. W polu Powiad. e-mail wybierz swoją nazwę użytkownika.

  4. Kliknij Zapisz.

Sprawdź, czy został wprowadzony poprawny adres e-mail dla wybranej nazwy użytkownika:

  1. Przejdź do Ustaw. > Kontakty > Kontakty/użytkow.

  2. Kliknij nazwę użytkownika.

  3. Sprawdź adres poczty elektronicznej w polu E-mail.