Wprowadź inseminację

Przy inseminacji zwierzęcia wykonaj kolejne kroki, aby prawidłowo zarejestrować datę inseminacji w oprogramowaniu do zarządzania lub w systemie Velos:

Wprowadzanie inseminacji w przypadku używania oprogramowania do zarządzania

  1. Na liście uwag dotyczących rui, wybierz wszystkie zwierzęta, które zostały inseminowane.

  2. Kliknij Działania w lewym górnym rogu i wybierz Pod kontrolą. Wszystkie wybrane uwagi dotyczące rui przechodzą na kartę Obsłużone.

  3. Wprowadź datę inseminacji w oprogramowaniu do zarządzania.

Wprowadzanie inseminacji w przypadku gdy oprogramowanie do zarządzania nie jest używane

  1. Na liście uwag dotyczących rui, kliknij Działania po prawej stronie zielonego paska.

  2. Wybierz Wstaw datę. Velos automatycznie rejestruję datę inseminacji, uwaga przechodzi do karty Obsłużone.