Wprowadź działanie w Velos

Po wygenerowaniu uwagi dotyczącej rui dla danej krowy, można wybrać kilka czynności w systemie Velos z listy uwag dotyczących rui. Można tego użyć do aktualizacji administrowania. Poniżej jest podane więcej informacji o tym, które działania można wybrać.

Gdy używane jest inne oprogramowanie do zarządzania, wprowadź nowe dane zwierząt w tym oprogramowaniu, a nie w systemie Velos.


Działania dotyczące wielu zwierząt jednocześnie

Kliknij Działania w lewym górnym rogu, aby wykonać działania obejmujące wiele zwierząt jednocześnie:

Działania dot. poszczególnych zwierząt

Kliknij Działania po prawej stronie zielonego paska, aby wykonać działanie dotyczące pojedynczego zwierzęcia. :

Aby uwzględnić w uwagach lub wykluczyć z uwag dotyczących rui, zwierzęta w okresie oczekiwania na włączenie do rozrodu oraz zwierzęta zacielone, kliknij ikonę filtr https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/filter%20icon_1033.png i wprowadź lub usuń zaznaczenie zwierząt, które chcesz lub nie widzieć na liście uwagi – ruja.