Wat betekent de kleur van de cirkel op het dashboard?

De kleur geeft aan of de te controleren dieren zich in een kritieke fase (transitieperiode) bevinden of niet. Het oranje gedeelte geeft de dieren in de transitieperiode weer, het gele gedeelte toont het aantal dieren in andere periodes. Het cijfer in de cirkel toont het totale aantal dieren op de lijst Te controleren dieren .

Bekijk voor meer informatie de instructievideo Gezondheidsmonitoring.