Voerstart definiëren

Nedap Velos berekent eenmaal per dag de voerhoeveelheid die gedoseerd moet worden. Dit is de voerstart. U kunt in Nedap Velos instellen wanneer de voerstart plaatsvindt. Als u gebruikmaakt van boerderijbeheersoftware, moet u bij wijzigingen in de software rekening houden met het moment waarop de voerstart plaatsvindt.

Wijzigingen in de voerinstellingen worden toegepast vanaf de eerstvolgende nieuwe voerstart in Nedap Velos.


  1. Ga naar Instellingen > Voeren > Voerinstellingen.

  2. Klik op het klokpictogram of typ de gewenste tijd in het veld Voerstart om de voerstart te definiëren.

  3. Klik op Opslaan.