Hoe moet ik mijn voerstations kalibreren?

Om de juiste voerhoeveelheid voor elk voerstation en elke voersoort te bepalen, moet het gewicht van de voerportie gekalibreerd worden wanneer het systeem voor het eerst wordt opgestart. Bovendien raden we aan het gewicht opnieuw te kalibreren na elke nieuwe voerlevering en wanneer de samenstelling van het voer verandert.

Kalibratie bij opstarten

 1. Klik op Kalibratieresponders.

 2. Klik op Toevoegen.

 3. Vul het tagnummer en de voersoort in die u wilt kalibreren en klik op Opslaan.

  Zorg dat u een kalibratieresponder toevoegt voor elke voersoort. Zolang deze responder wordt gebruikt voor kalibratie, kan deze niet worden gebruikt voor een koe.


 4. Ga met pen en papier naar een voerstation met een lege voertrog.

 5. Houd de tag binnen het veld van de antenne totdat het voerstation voer doseert.

  Het voergiftsysteem van de specifieke voersoort doseert vijf porties. Wacht totdat het systeem elke portie heeft gedoseerd.


 6. Verzamel het gedoseerde voer, weeg het en schrijf het totale gewicht op.

 7. Herhaal stap 5 en 6 voor elk voerstation.

 8. Ga terug naar de kalibratiepagina in Velos (Instellingen > Voeren > Kalibratie) en selecteer de locatie van de voerstations.

 9. Klik op de knop Acties en kies Kalibreren.

 10. In het veld Voersoort selecteert u het type voer dat u hebt gekalibreerd.

 11. Vul per voerstation het totale gewicht van het gedoseerde voer in en klik op Ok.

 12. Herhaal deze stappen voor elke voersoort en elk voerstation.

Kalibratie na een nieuwe voerlevering

 1. Ga met pen en papier naar een voerstation met een lege voertrog. Dit kan elk voerstation in de locatie zijn.

 2. Houd de tag binnen het veld van de antenne totdat het voerstation voer doseert.

  Het voerstation doseert meerdere porties. Wacht totdat het systeem elke portie heeft gedoseerd.


 3. Verzamel het gedoseerde voer, weeg het en schrijf het totale gewicht op.

 4. Ga terug naar de kalibratiepagina in Velos (Instellingen > Voeren > Kalibratie) en selecteer de locatie van de voerstations.

 5. Klik op de knop Acties en kies Relatieve kalibratie.

 6. In het veld Voersoort selecteert u het type voer dat u hebt gekalibreerd.

 7. Selecteer in het veld Voerder het voerstation dat u hebt gekalibreerd.

 8. Vul het totale gewicht van het gedoseerde voer in het veld Gedoseerd gewicht in en klik op Ok.

  Velos berekent nu het kalibratiegewicht voor alle andere voerstations in dezelfde locatie.

 9. Herhaal deze stappen voor elke voersoort en alle locaties.