Wat moet ik doen als ik een attentie voor Te controleren dieren ontvang?

Het wordt aanbevolen om de gezondheidsattenties te integreren in de dagelijkse gezondheidsroutine op de boerderij. Controleer de attenties minstens 2 keer per dag.


Volg de stappen in onderstaand schema als u een gezondheidsattentie ontvangt.

Klik op het pictogram https://velos-online-help.azurewebsites.net/nl-NL/cows-webhelp/images/Details%20icon_614.png om het gedragspatroon van het dier te controleren en meer gedetailleerde informatie te zien. Als u de diagnose wilt invoeren, klikt u op Toevoegen om een kalendergebeurtenis toe te voegen. Als u een licentie voor Koe-positionering hebt, klikt u op Acties > Bekijk op kaart om te zien waar het dier zich bevindt.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/nl-NL/cows-webhelp/images/Animal%20to%20check_en_687.png

Bekijk voor meer informatie de instructievideo Gezondheidsmonitoring.