Een inseminatie invoeren

Bij het insemineren van een dier, volgt u de volgende stappen voor een correcte registratie van de inseminatiedatum in uw managementsoftware of Velos:

Een inseminatiedatum invoeren bij het gebruik van managementsoftware

  1. Op de tochtattentielijst selecteert u alle dieren die geïnsemineerd zijn.

  2. Klik in de linkerbovenhoek op Acties en selecteer Gezien. Alle geselecteerde tochtattenties worden verplaatst naar het tabblad Behandeld.

  3. Voer de inseminatiedatum in de managementsoftware in.

Een inseminatiedatum invoeren als u geen gebruikmaakt van managementsoftware

  1. Klik in de tochtattentielijst op Acties naast de groene balk.

  2. Selecteer Inseminatiedatum. Velos registreert de datum automatisch als de inseminatiedatum en de attentie wordt verplaatst naar het tabblad Behandeld.