Uw kudde controleren op gezondheidsproblemen

Controleren op urgente gezondheidsproblemen

Controleer uw dashboard minstens één keer per dag op Urgente attenties. Een urgente attentie verschijnt als een dier te lang afwijkend gedrag vertoont, wat kan duiden op een ernstig gezondheidsprobleem. Er moet dan onmiddellijk actie worden ondernomen. Volg de instructies in onderstaand overzicht als u een urgente attentie ontvangt.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/nl-NL/cows-webhelp/images/Urgent%20attention_626.png

Naast het controleren van het dashboard, moet u ervoor zorgen dat u de urgente attenties per e-mail ontvangt.

  1. Ga naar Instellingen > Contactpersonen > Email melding.

  2. Klik op Urgente attentie.

  3. Ga naar het veld Email melding en selecteer uw gebruikersnaam.

  4. Klik op Opslaan.

Controleer of u een geldig e-mailadres hebt ingevuld voor de gebruikersnaam die u selecteert:

  1. Ga naar Instellingen > Contactpersonen > Contactpersonen/gebruikers.

  2. Klik op de gebruikersnaam.

  3. Controleer het veld E-mail voor het e-mailadres.


Controleren op andere gezondheidsproblemen

Controleer uw dashboard minstens twee keer per dag op Te controleren dieren. De lijst Te controleren dieren toont dieren die op gezondheidsproblemen gecontroleerd moeten worden. Hier worden alle dieren met afwijkend gedrag getoond, inclusief dieren met een urgente attentie. Klik voor een compleet overzicht op Toon attenties. Volg de stappen in onderstaand schema als u een gezondheidsattentie ontvangt.

Ga naar de pagina Te controleren dieren en klik op het pictogram https://velos-online-help.azurewebsites.net/nl-NL/cows-webhelp/images/Details%20icon_614.png om het activiteitenpatroon van het dier te controleren en om meer gedetailleerde informatie weer te geven. Klik op Toevoegen om een kalendergebeurtenis toe te voegen. Als u een licentie voor Koe-positionering hebt, klikt u op Acties > Bekijk op kaart om te zien waar het dier zich bevindt.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/nl-NL/cows-webhelp/images/Flow%20animal%20to%20check_687.png